MECHANISCHE ENGINEERING

Van idee tot eindproduct, van schets tot product, het realiseren van een idee,
CCC ondersteunt u graag om dit technisch te realiseren.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van functioneel en kostengericht ontwerpen. Daardoor zijn wij in staat om in een korte tijd concepten uit te werken die als uitgangspunt dienen voor het definitieve ontwerp. Onze kennis op het gebied van diverse productietechnieken, sterkteleer (FEA analyses), simulaties, plaatwerk, verspaningstechnieken etc. dragen verder bij tot het optimale resultaat. 

Door te starten met een conceptstudie kan snel en efficiënt een oplossingsrichting worden bedacht om de haalbaarheid van een project te kwantificeren. Eventueel aangevuld met een prototype, kan zo tot een proof of concept worden gekomen wat basis is voor de werkelijke engineering. CCC kan u hierbij goed ondersteunen waarbij een pragmatische aanpak specifiek voor uw project centraal staat. Door de hele engineering cyclus te doorlopen ontstaat uiteindelijk een productierijp product wat, na testen en beproeven, op de markt kan worden gebracht. CCC beschikt over een uitgebreid netwerk van producenten op alle niveau’s die daarbij kunnen helpen.
Wilt u graag voorbeelden van Mechanische Engineeringprojecten? Deze staan op onze projecten pagina.

 ONTWIKKELING EN ONTWERP

Ontwikkeling is een innovatief en iteratief proces dat zal leiden tot een optimaal ontwerp dat voldoet aan de wensen en eisen. Tijdens een conceptstudie worden diverse oplossingsrichtingen en mogelijkheden bekeken en d.m.v. een waarderingsmatrix vergeleken. Een morfologisch overzicht kan deel uitmaken van de studie. Vanuit een concept wordt een product verder in detail uitgewerkt en vertaald naar een product dat rijp is voor productie.
 
Tijdens de conceptstudie worden diverse concepten vertaald in technische oplossingen waarbij de voor- en nadelen in kaart worden gebracht. Daarbij worden levensduur, produceerbaarheid, montage, onderhoud etc. meegenomen en beoordeeld. Een haalbaarheidsstudie, getoetst aan het pakket van eisen, maakt onderdeel uit van dit proces. Een deelprototype kan onderdeel uitmaken van deze fase ter onderbouwing van de oplossingsrichting.

Vervolgens wordt het gekozen concept in detail uitgewerkt. Tijdens deze fase worden componenten en eventuele toeleveranciers geselecteerd alsmede de toe te passen productietechnieken. Zo wordt gekeken naar detailoplossingen en worden keuzes gemaakt voor componenten en de productiemethoden waarbij (waar wenselijk) gekozen wordt voor een zo laag mogelijke kostprijs. Uiteindelijk worden de modellen vertaald naar een gedetailleerd volledig tekeningenpakket t.b.v. productie.

 ONTWERP SIMULATIE

Het simuleren van een ontwerp hoort bij het ontwerpproces. CCC heeft de beschikking over geavanceerde software om een ontwerp te simuleren. Dit kunnen (dynamische) bewegingssimulaties zijn maar ook het doorrekenen van een constructie m.b.v. een eindige elementen analyse behoort tot de mogelijkheden.

“First time right” is een belangrijk onderdeel van het ontwerpt proces. Naast het 3D ontwerp is het belangrijk een werking of sterkte van een ontwerp zeker te stellen. CCC beschikt over diverse mogelijkheden, een FEA (Finite Elements Analysis) studie m.b.v. van een eindige elementen analyse kan onderdeel uitmaken van dit ontwerpproces. CCC heeft de beschikking over geavanceerde software om deze analyses uit te voeren.

Daarnaast is het mogelijk een dynamische mechanische analyse uit te voeren waarbij het overbrengen van een beweging en/of kracht van een bron naar een output wordt bekeken om zo de performance van een mechanisme te optimaliseren en balanceren.

 PROTOTYPE REALISATIE

Het maken van één of meerdere prototypes maakt een belangrijk onderdeel uit van het ontwerpproces. CCC Projects & Engineering realiseert desgewenst een prototype in eigen werkplaats. Daarnaast kan de levensduur, specificaties, werking en functionaliteit getoetst worden door middel van een testprogramma dat CCC Projects & Engineering kan aanbieden.

Ook al wordt een ontwerp gevisualiseerd door een 3D ontwerppakket als Creo (Pro/Engineer), een fysiek prototype maakt onderdeel uit van het valideren van het ontwerp. Dit kan het totale ontwerp zijn, maar ook een ‘proof of concept’ van deeloplossingen of functies van het ontwerp. CCC beschikt naast een werkplaats met machinepark over een eigen 3D printer om een ontwerp te visualiseren. Door gebruik te maken van deze 3D printer kan snel een ontwerp beoordeeld en op werking getest worden. Deze visualisatie en beoordeling is belangrijk om tot een goed te produceren product te komen.

Wanneer een prototype is goedgekeurd kan het product eventueel getest worden. Door het vooraf opstellen van een testplan wordt samen met u het doel van het testprogramma vastgelegd. Dit kan variëren van bijvoorbeeld een simpele geluidsmeting tot en met een volledige levensduurtest. In onze eigen werkplaats worden de testen uitgevoerd door ervaren testexperts. Aan de hand van het testresultaat wordt het design geoptimaliseerd en productierijp gemaakt.

 PRODUCT OPTIMALISATIE

Nadat een product in productie is en in gebruik genomen is komt er feedback waarmee het product verder verbeterd kan worden. Deze verbetering kan het ontwerp van het product betreffen maar ook de kostprijs op onderdeel (part) niveau. Dit laatste, kostprijsengineering, is in de visie van CCC Projects & Engineering belangrijk om het product steeds slimmer en goedkoper te kunnen produceren.

CCC Projects & Engineering heeft uitgebreide kennis in verbeteringsprocessen, ook wel sustaining engineering genoemd. De ontwikkeling van een product is een lang traject en het verbeteren ervan gaat continu door. Door feedback van de markt en door voortschrijdend inzicht in het product zelf ontstaat er altijd een behoefte aan verbetering. Dit alles om het product verder te optimaliseren en optredende problemen structureel op te lossen.


Het verbeteren van het product kan ook zitten in de kostprijs. Door ‘maakdelen’ samen te voegen tot één onderdeel kan het aantal onderdelen terug worden gedrongen waardoor de kostprijs gereduceerd wordt. Kostprijs engineering maakt binnen CCC onderdeel uit van het ontwerpproces en op verzoek worden uitgevoerd.

 WIST U DAT?

Wij u ook kunnen ondersteunen in samenwerking met een van onze elektronische engineers?
Dit biedt een nog completere ondersteuning voor uw projecten!